1969.12.19

a kórház első igazgató főorvosa Dr. Zahorcsek Alfonz volt

A Tolna megyéhez tartozó, mintegy 20.000 lakosú Dombóvár három megye határán, a Dél-Dunántúl középpontjában helyezkedik el, ismert vasúti csomópont. A település egészségügyi intézménye – 8 emeletes bővített alapszakmás városi kórház – 1969. december 19-én, kezdte meg működését. A kórház első igazgató főorvosa Dr. Zahorcsek Alfonz volt.

8 emeletes, két hotelszárnnyal rendelkező tömb

A 8 emeletes, két hotelszárnnyal rendelkező tömb épületben induláskor 8 aktív betegellátó osztályon (I. és II. belgyógyászat, ideggyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, fül-orrgégészet, sebészet-baleseti sebészet, szemészet, gyermekgyógyászat) 344 betegágy állt rendelkezésre, melyhez – már a kezdetektől integrált funkcióban működő – rendelőintézet is kapcsolódott.

1969 óta folyamatosan mintegy 80.000 ember számára biztosítjuk a fekvő- és járó beteg szakellátást

Az osztályvezető főorvosok többsége a pécsi klinikákról illetve a Szekszárdról került a kórházba. A dombóvári kistérség központjában lévő intézmény 1969 óta folyamatosan mintegy 80.000 ember számára biztosítja a fekvő- és járó beteg szakellátást főként Tolna megyében, (Dombóvári- és Tamási járás) de észak-baranyai területet is ellát (Sásdi, Komlói járás egy része).

’70 es, ’80 -as évek

az elmúlt évtizedekben jelentős változások következtek be 

A kórház szakmai összetételében, az infrastruktúrában, a személyi és tárgyi feltételrendszerben az elmúlt évtizedekben jelentős változások következtek be. 1976-ban urológiai osztály, 1982-ben mozgásszervi rehabilitációs osztály létesült. A gondozók és szakrendelések szakmai összetétele és szakorvosi óraszáma is folyamatosan növekedett. 1988-ban Dr. Hajós Károly vette át a kórház vezetését. 1989-ben megtörtént az első kórház felújítás is, az A és B hotelszárnyak ablakainak cseréjével, majd a diagnosztikai és a műtéti szárny rekonstrukciójával, az épület statikai megerősítésével.

1976 – urológiai osztály létesült

1982 – mozgásszervi rehabilitációs osztály létesült

1988 – Dr. Hajós Károly vette át a kórház vezetését

1989 – megtörtént az első kórház felújítás

1990 – központi intenzív osztály létesült

1990-ben központi intenzív osztály létesült, a mozgásszervi rehabilitációs osztály ágyszáma emelkedett, és a gunarasi gyógyvízre épülő rehabilitáció fokozatosan a kórház fő profiljává vált.

1996. július 1. 

Magyarországon elsőként – közhasznú társaság formában működött a kórház.

1996. júl. 01-től – Magyarországon elsőként – közhasznú társaság formában működött a kórház, melynek 1997-től Dombóvár Város Önkormányzata lett 100%-ban a tulajdonosa. A kht. 1997-től működtette Tamásiban is a Rendelőintézetet a Tamási Önkormányzattal kötött feladat átadási szerződés alapján.

2002.01.01 – Dr. Kerekes László lett a kórház orvosszakmai vezetője

A kht. az elmúlt évtizedben folyamatos és igen jelentős szakmai struktúraváltást hajtott végre, melyhez beruházások, fejlesztések is kapcsolódtak. A kórház vezetésének stratégiáját az „előre menekülés” jellemezte és a meghatározott szakmai koncepcióhoz próbáltak forrásokat szerezni.

A szakmai koncepció lényege: Az aktív ágyak folyamatos és fokozatos csökkentése, a rehabilitációs valamint ápolási és krónikus ágyak növelése, a korszerű ellátási formák, – mint egynapos sebészet, mátrixrendszerben történő működés, nappali kórházi, kúraszerű ellátások – kialakítása és működtetése, a járóbeteg szakellátás fejlesztése volt. Mindezzel valós lakossági szükségleteket kívántak még jobban kielégíteni, lakóhelyhez közeli végleges ellátást nyújtani a gyakori betegségekben és a fejlesztéseket az adottságnak megfelelően – gyógyvíz, regionális központi elhelyezkedés – a rehabilitációra koncentrálták.

1999-2005 – a kórház részt vett az irányított betegellátási modellkísérletben

1999-2005-ig a kht ellátásszervezőként részt vett az irányított betegellátási modellkísérletben. 2001-től a sebészeti szakmák mátrix szerkezetben működnek.

2002. október 18. – az intézmény felvette Szent Lukács orvos-evangélista nevét

A kórház fontosnak érzi a betegek magas szintű, minőségi ellátását, szolgálatát, a test és lélek egységének komplex, holisztikus megközelítését a mindennapi gyógyító tevékenység során, melyet missziós nyilatkozatában is megfogalmazott. Ezen célok megvalósítása érdekében 2002. október 18-án az intézmény felvette Szent Lukács orvos-evangélista nevét, mellyel az emberközpontú gyógyítást kívánta a középpontba helyezni.

2002. október 18. – kórház kápolna került felszentelésre Maria Mater Dei néven

Ugyanezen a napon kórház kápolna került felszentelésre Maria Mater Dei néven, mely nyitva áll a betegek, hozzátartozók és a gyógyító személyzet számára. A szentmisék mellett pedig ünnepi rendezvények, tudományos ülések valamint kulturális események helyszíne is.

2006 – 2006-tól a belgyógyászati jellegű szakterületek is mátrix osztály szerkezetben működnek

2006. októberében – 1.300.000.000 Ft költséggel részleges kórház rekonstrukció fejeződött be

Gunarasi Rehabilitációs Központ – 2006. decemeber

2006. decemberében került átadásra és azóta működik a Gunarasi Rehabilitációs Központ, mely Európai Uniós és hazai forrásokból, sikeres HEFOP 4.3.3. pályázat révén valósult meg mintegy 700.000.000 Ft bekerülési költséggel. A kórház aktív ágyainak száma 2006. 12. 01-től 80-al csökkent, rehabilitációs ágyak száma pedig 80-al emelkedett, a mozgásszervi mellett megjelent a kardiológiai rehabilitáció.

Komplex fizio- és balneoterápia gyógymedencében, jakuzzi, szauna, gőzkabin, tornaterem, kondicionáló terem. A rehabilitációs központ kiváló adottságokkal rendelkező épületben (2-3 ágyas fürdőszobával, televízióval, ágyanként hűtőszekrénnyel ellátott kórtermek, mediterrán terasz) gyönyörű természeti környezetben, minden igényt kielégítő szolgáltatásaival (komplex fizio- és balneoterápia gyógymedencében, jakuzzi, szauna, gőzkabin, tornaterem, kondicionáló terem), magas orvostechnikai felszereltséggel várja a hozzá bizalommal forduló betegeket.

struktúra átalakítás – 2012.07.01

2012. 07. 01-től további struktúra átalakítás következtében a neurológiai és fül-orr-gégészeti fekvőbeteg ellátás megszűnt, a kórház fekvőbeteg kapacitása 380 ágyra csökkent (120 aktív és 260 krónikus ágy kapacitás, mely utóbbi jelentős részét képezi a mozgásszervi és kardiológiai rehabilitáció 198 ágyon).

2012. július 1.

a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft fenntartói és tulajdonjoga az Államhoz került

2012. július 1-től a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft fenntartói és tulajdonjoga a vonatkozó törvény erejénél fogva az Államhoz került. 2013. április 01-től a gazdasági társaságként működő kórházak állami tulajdonú költségvetési intézményekké alakultak, melynek következtében a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft megszűnt, jogutódja a hasonló szakmai szerkezetben és feladatkörrel a Dombóvári Szent Lukács Kórház lett. A Kórház továbbra is működteti feladatellátási szerződéssel az európai uniós forrásból megújított Tamási Rendelőintézetet.

2014. július 1.

ismét jelentős változás következett be a Kórház szerkezetében

2014. július 01-től ismét jelentős változás következett be a Kórház szerkezetében. A Tolna Megye Balassa János Kórháza által működtetett Pincehelyi telephely 20 krónikus belgyógyászati ágy kapacitással és járóbeteg szakrendelésekkel a Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz került.

2014

EU-s pályázati forrásból jelentős fejlesztés indul 1.880.000.000 Ft bekerülési költséggel

2014-ben EU-s pályázati forrásból jelentős fejlesztés indul 1.880.000.000 Ft bekerülési költséggel. A pályázat megvalósítása során Dombóváron „A” hotelszárny rekonstrukció valósul meg műszerfejlesztéssel, Pincehelyen pedig részleges hotelszárny rekonstrukció történik az idős ellátás fejlesztése céljából.

2014 – 2020

2014 – 2020 időszakra vonatkozó további fejlesztésekre részletes terv készült

A 2014-2020. időszakra vonatkozó további fejlesztésekre részletes terv készült, melynek lényegesebb elemei sürgősségi osztály kialakítása, rendelőintézet rekonstrukció a külső telephelyek megszüntetésével, a kórház tömb épület teljes körű felújítása, minden szakterületre kiterjedő orvostechnológiai fejlesztés, kiemelten a CT diagnosztika lehetőségének megteremtése.

2014-2015

1.880.000.000,- Ft költséggel ismét részleges kórház rekonstrukció fejeződött be 2015 év végén.

2015. novemberében 100%-os állami támogatásból mintegy 1.880.000.000,- Ft költséggel részleges kórház rekonstrukció fejeződött be, amely a 8 emeletes tömbkórház teljes „A” hotelszárnyát, a vízmű teljes felújítását, valamint a Pincehelyi egység részleges felújítását foglalja magába. A felújított „A” hotelszárnyon 2-3 ágyas fürdőszobás kórtermek kerültek kialakításra.