A Dombóvári Szent Lukács Kórház többszintű egészségügyi szolgáltatást nyújtó szakmai szervezet. Intézményünk vezetése tudatosan és szervezetten működő minőségirányítási rendszer létrehozását és fenntartását határozta meg, mely a szervezet valamennyi szolgáltatási típusára és teljes működési területére kiterjed.

Közös célunk eredményes eléréséhez nélkülözhetetlen valamennyi munkatársunk személyes és felelősségteljes közreműködése és részvétele.
Vezetésünk az intézménnyel kapcsolatban állók követelményeinek biztosítására irányuló elkötelezettségét az alábbi minőségpolitikai nyilatkozatban kívánja meghatározni és közzétenni.

Az intézmény vezetése kinyilvánítja azon szándékát, hogy szolgáltatásai betegközpontú minőségszemléleten alapulnak.
A betegellátás mindenkori folyamatát és gyakorlati feladatait szabályozott, a követelményekhez igazodó, átgondolt feltételek között végezzük, melynek érdekében:

A betegek ellátása során kiemelt figyelmet fordítunk a kórházi fertőzések minimalizálására, egyéb veszélyforrások azonosítására és egyben olyan feltételek megteremtésére törekszünk, amelyek biztosítják a biztonságos, betegközpontú, hatékony működést és annak folyamatos javítását.

Biztosítjuk betegeink és hozzátartozói számára az ellátáshoz, döntéseikhez szükséges és elegendő, kielégítő információt, illetve visszajelzést, szem előtt tartva a betegjogok érvényesülését.

Betartjuk szolgáltatásainkra és működésünkre irányuló jogszabályokat és a hazai és nemzetközi szabványok követelményeit.

Egészségügyi ellátásunk színvonalának megőrzése és fejlesztése érdekében a munkafeltételeink javítására törekszünk.

Diagnosztikai és terápiás tevékenységünket elfogadott szakmai protokollok alapján végezzük, messzemenően figyelembe vesszük a bizonyítékon alapuló orvoslás eredményeit.

Munkánkat jó minőségű anyagok és gyógyszerek alkalmazásával, a kor színvonalának megfelelő műszerezettséggel végezzük.

Munkatársaink szakmai fejlődését figyelemmel kísérjük és aktívan támogatjuk, valamint gondot fordítunk munkájuk értékelésére.

Aktív ellátás mellett hangsúlyt helyezünk a tartós ápolást és gondoskodást igénylő, megváltozott képességű betegeink ellátásának, rehabilitációjának biztosítására, melynek érdekében intézményen belül és intézmények közötti egészségügyi és szociális információs rendszert tartunk fenn.

Elkötelezettségünk és megfogalmazott minőségügyi szempontjaink együttesen járulnak hozzá az általunk biztosított egészségügyi ellátás színvonalának, arculatának fenntartásához, valamint a szolgáltatáshoz szervesen kapcsolódó minden érdekelt fél (beteg, hozzátartozó, munkatárs, fenntartó, finanszírozó, partnerek) elégedettségének eléréséhez.


Fekvőbeteg – Járóbeteg szakellátás esélyegyenlőségi terv

Pdf formátumban itt érhető el.