A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” tárgyú EFOP-1.10.2-17 kódszámú pályázati felhíváson a DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ117,125 Millió Ft 100 %-os támogatást nyert.

 

Általánosságban elmondható, hogy hazánkban az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók száma. 2004-hez képest 2015-re a dolgozó orvosok száma már több, mint 3000 fővel csökkent. Ennek hátterében többek között az áll, hogy a magyarországi fizetések nem versenyképesek a Nyugat-európai országokban nyújtott szakmai fizetésekkel, illetve a fejlettebb államokban a működési környezet és háttér-infrastruktúra is jóval fejlettebb, így jelentős a szakmán belüli elvándorlás. Az elmúlt évtizedekben az egészségügyben több, az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adataival alátámasztható hiányszakma alakult ki. A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű járásokban az orvoshiány magasabb arányú, mint az ország más területein. A fekvő- és járóbeteg ellátásban, a sürgősségi területeken is jellemző a szakemberek hiánya ugyancsak területi aránytalanság mellett. A projektgazda esetében is több olyan betöltetlen munkakörből hiányoznak orvosok és szakdolgozók, melyeket hosszú idő óta nem tudnak betölteni. Az egészségügyi ellátórendszer működéséhez szükséges megfelelő létszámú és képzettségű emberi erőforrás biztosítása, különös tekintettel a szakterületenkénti és földrajzi területenkénti egyenlőtlenségek csökkentésére. A Dombóvári Szent Lukács Kórház jelenleg is erőforráshiánnyal küzd bizonyos szakmaterületeket érintően. Jelen projekt keretében meghatározott mobil-teamek, és kapacitásbővítés okán felvenni kívánt új orvosok elengedhetetlenek az egyes szakmacsoportok, illetve ellátások akadálymentes, rendeltetésszerű működtetéséhez. A Dombóvári Szent Lukács Kórház esetében a felsorolt kapacitásbeli hiányok kezelésére az alábbi új felvételekre és kialakítandó mobil-teamekre van szükség:

  1. Decubitus mobil team – amire a Dombóvári Kórház esetében azért van szükség, mivel az utóbbi 10 év átlagát tekintve évente az ellátási területen 30-40 közötti számban alakul ki decubitus a betegek körében. A behurcolt decubitusok száma 2015-ben 33 eset, 2016-ban 65 eset. A team létrehozásának célja a különböző osztályokon kezelt, teljes ellátást igénylő és/vagy nyomási fekéllyel rendelkező egyének ellátásának segítése, illetve aktív részvétel a modern sebkezelési és prevenciós irányelvek érvényesítésében.
  2. Sürgősségi mobil team – olyan szakellátás, ami elősegíti a kórházi betegek kritikus állapotának korai felismerését, megfelelő korai ellátását, és a különböző osztályokon kezelt akut életveszélyt jelentő történések elsődleges ellátását. Nemcsak a keringésleállás miatt veszélyeztetett betegekre reagálnak, hanem a heveny élettani állapotromlásban lévőkre is, így a periarrest állapot szakszerű és korai menedzselésével a keringésmegállás megelőzhető lehet. A team működésének haszna, hogy csökkenti az összkórházi halálozást és keringésmegállások számát. Integrálja a betegutakat, növeli a betegek biztonságát.
  3. Új felvételesek – a kórháznak már több, hosszabb idő óta meghirdetett pozíciója van, melyet nem tud az intézmény betölteni. A vidéki elhelyezkedés nagy gondot jelent a munkerő városba csalogatásában. Az intézmény több nyilvános álláshirdetési fórumon és saját honlapján is hirdeti ezeket a pozíciókat, de sajnos sikertelenül. Szükségszerű tehát, hogy a támogatás segítségével a betöltetlen munkaköröket vonzóbbá tegyék az orvosok és szakdolgozók számára.

 

A támogatás összege: 117.124.680

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.10.2-17-2017-00036