Összefoglaló a projekttevékenységről – docx

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” tárgyú EFOP-1.8.19-17 kódszámú pályázati felhíváson a DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ 89,9 Millió Ft 100 %-os támogatást nyert.

A népegészségügyi szervezetrendszer egyik alapját képező Egészségfejlesztési Irodák hálózatához kapcsolódva jelen projekt keretében kialakításra kerül a Dombóvári Járásban az Egészségfejlesztési Iroda, amely létrehozásának alapvető célja a szív- és érrendszeri, daganatos, mentális és egyéb korunkat sújtó megbetegedések, dohányzás, alkohol- és drogproblémák prevenciójának támogatása, a korai és elkerülhető halálozások csökkentése, az egészséget meghatározó életmód, illetve az egészségmagatartást befolyásoló szokások, attitűdök javítása, a lakosság egészségtudatosságának növelése.

Első lépésként az EFI szakmai szervezeti kialakítása és működtetése, szakemberállomány biztosítása, valamint a megvalósításához szükséges helyiségek építési engedélyhez nem kötött felújítása, átalakítása, infrastrukturális feltételek megteremtése valósul meg.

A projekt keretében partnerségi munkacsoportok kerülnek kialakításra. A helyi partnerhálózat kialakítása és működtetése érdekében a szervezetek képviselőinek bevonásával legalább negyedéves rendszerességgel az Egészségfejlesztési Iroda partnerhálózati találkozót szervez, ahol előzetes napirend alapján megbeszélésre kerülnek a résztvevő szervezetek közötti együttműködési lehetőségek, az előző találkozó óta eltelt időben megvalósuló tevékenységek, valamint a következő negyedév tervezett egészségfejlesztési tevékenységei.

Iskolai Egészségfejlesztés keretében a járás alap és középfokú oktatási intézményeiben már meglévő iskolai programokhoz való kapcsolódásként az iskolai védőnői szolgálattal szoros együttműködésben az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai részt vesznek az iskolákban folyó egészségfejlesztési munkában. A járás területén működő gazdasági társaságok, önkormányzatok, egészségügyi szolgáltatók, oktatási és kulturális intézményeiben dolgozó munkavállalók részére munkahelyi egészségfejlesztési programok kerülnek megvalósításra a projekt keretében.

A projekt megvalósítása alatt az Egészségfejlesztési Irodával kapcsolatba kerülő klienseket az iroda munkatársai életmódváltást támogató programokba irányítják, valamint a programokba való részvétel eredményességét nyomon követik.

A támogatás összege: 89 992 530

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.19-17-2017-00014