Betegbiztonság megvalósított tartalom

A Dombóvári Szent Lukács Kórház által végrehajtani kívánt projekt fő célkitűzése az intézmény működése során a betegbiztonság növelése. Mindehhez szükség van arra, hogy olyan fejlesztést valósíthasson meg az intézmény, ami csökkentheti az emberi hibák esetlegességét, növeli a higiéniát és olyan infrastrukturális háttér alakíthasson ki, ami megfelelő környezetet teremt egyes beavatkozások elvégzésére. Mivel hazánkban jelentős problémát jelent az, hogy az egészségügyben a legtöbb intézménynél nem megfelelő a humánerőforrás-kapacitás, ami ezáltal növeli a kockázatát az esetleges hibáknak, ezért szükségszerű olyan fejlesztéseket végrehajtani, melyek a létszámbeli problémákat segítik és az ellátáshoz kapcsolódó adminisztrációt csökkentik/gyorsítják. Emellett szükségszerű az olyan berendezések beszerzése, melyek a kórházban előforduló fertőzések megelőzését és visszaszorítását szolgálják.

A Dombóvári Szent Lukács Kórház esetében 2 komponensre osztható a jelen projektben végrehajtani kívánt intézkedés. A projekt egyik elemét képezi egy betegazonosító rendszer kiépítése, mely abban segíti a Kórház dolgozóit, hogy az adott beteg és az elvégzett kezelések, gyógykezelések és ehhez kapcsolódó további adminisztrációs tevékenységek könnyebben nyomonkövethető és gyorsabban beazonosíthatók legyenek. A rendszer lényege, hogy a betegekre vonalkóddal ellátott csuklópántok kerülnek rögzítésre, és a szakdolgozók által kezelt leolvasó készülékkel lehet a beteghez kapcsolódó adatokat, információkat kiolvasni. Ennek segítségével egyfelől meggyorsítható a betegazonosítási eljárás, másfelől pedig csökken az emberi hibák kockázata, a nem kívánatos események száma.

A fejlesztés másik elemét a higiéniai feltételekben történő javítások jelentik. A beruházás ezen része további két részre osztható: - Mivel a fejlesztés egy közel 50 éves épületben valósul meg, így a betegbiztonság növelése érdekében elengedhetetlen az építési beruházás is. Jelen esetben egy olyan nem építési engedélyköteles beavatkozásról lenne szó, mely a Kórház központi műtőjéhez kötődő gépészetének egy részét érintené. A betegek és az elvégezni kívánt beavatkozások biztonságos lebonyolítása érdekében elengedhetetlen a megfelelő minőségű és hőmérsékletű levegő rendelkezésre állása. A projekt keretében ezért a Kórház 3. és 5. emeletén működtetett műtőket érintő légtechnikai elemek cseréje valósulna meg. Ehhez kapcsolódik még egy steril szűrőegység telepítése és a munkálatok során elkerülhetetlenül megrongálódott padlóburkolatok cseréje. - A higiéniai feltételek javítása érdekében pedig egy több elemet magába foglaló eszközbeszerzést is végezne az Intézmény. Ezen elemekre azért van szükség, hogy tovább szűrhető legyen annak az előfordulási esélye, hogy a betegek a kórházon belül egyéb fertőzéseket, betegségeket is szerezzenek, és ezzel állapotukban további romlás következzen be. A beszerezni kívánt eszközöket a pályázat mellékleteként benyújtott indikatív árajánlatok tartalmazzák.

A projekt keretében végrehajtani kívánt fejlesztés elemei a Kórház főépületében, valamint két telephelyén (Pincehely és Gunaras) kerülnének beépítésre/felhasználásra. A fejlesztésben meghatározott elemek egy összetett célt szolgálnak, melynek elemeit képezik az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentése, a betegellátás minőségének javítása, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növelése. A fejlesztés során meghatározott elemek mind a betegbiztonság növelését szolgálják, így indokoltságuk megkérdőjelezhetetlen.

A Dombóvári Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott célkitűzések több szegmens tekintetében is azonosak jelen projekt célkitűzéseivel. A Dombóvári HEP egyik kiemelt célja, hogy a lakosság és kiemelten a veszélyeztetett csoportok körében javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, melyhez nélkülözhetetlen a megfelelő intézményi környezet. A Program részleteiben is foglalkozik a hátrányos helyzetűek (3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete c. fejezet), a gyermekek (4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége c. fejezet), a nők (5. Nők helyzete, esélyegyenlősége c. fejezet) c. fejezet), az idősebb generációt (6. Az idősek helyzete c. fejezet), valamint a fogyatékossággal élők csoportját (7. A fogyatékossággal élők helyzete, esélyegyenlősége c. fejezet) érintő egészségügyi szolgáltatások minőségi fejlesztésével, az azokhoz való hozzáférés javításával.

A támogatás összege: 187.864.347,- Ft

A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.18-17-2017-00057

Betegbiztonság megvalósított tartalom