Osztálynapló

Elhelyezkedés / elérhetőség:

7200, Dombóvár, Kórház u. 39-41.

FŐÉPÜLET, Központi irányítás – Földszint – Irodasor

06 74 564 088

népegészségügyi ellenőr Branauer Magdolna

Osztály neve:
Higiénia / Infekciókontroll csoport
Oszt. vez.:
Dr. Fekete Zsuzsanna
Népeg. ellenőr
Branauer Magdolna
Epidem. szakáp.
Lőtzné Kapus Irén


Általános tájékoztató a Higiénia / Infekciókontroll csoport munkájával kapcsolatban

Az infekciókontroll (fertőzések mielőbbi észlelése, figyelemmel kisérése, megállapítása stb.) az egészségügyi intézmények azon tevékenységeinek összessége, amelyek a kórházi fertőzések felderítését és megelőzését szolgálják.

A biztonságos és minőségi egészségügyi ellátás egyre inkább elvárás az egészségügyi szolgáltatókkal szemben. A betegbiztonság kiemelt területe a kórházi fertőzések megelőzése. A biztonságos betegkörnyezet, a szabályozott, betartható és betartott higiénés működési rend az egészségügyi intézményekben a kórházi fertőzések megelőzésének alapvető feltételei.

Kórházhigiéne

Az infekciókontroll program egyik meghatározó elemét képezik a higiénikusok által naponta akár többször is az osztályokon, műtőkben, rendelőkben (konyha, mosoda stb.) végzett higiénés, megelőző jellegű ellenőrzés. Ezeknek a célja egyfelől az infekciókontroll egyik sarokkövének, a műtéti vagy bármely az egészségügyi személyzet által a betegen végzett beavatkozások aszepszisének (kórokozók teljes távoltartása) ellenőrzése, másfelől annak vizsgálata, hogy a betegellátó személyzet betartja-e a helyi infekciókontroll (fertőzés megelőzési) protokollokban foglalt szabályokat. A kórházhigiéne része a környezeti infekciókontroll is, melynek célja azon egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések megelőzése, melyek terjedésében a környezet esetleges fertőzést elősegítő szerepe jelentőséggel bírhat.

Folyamatos adatgyűjtéssel és azok epidemiológiai (járványügyi) feldolgozásával foglalkozunk.
Figyeljük a nosocomiális (betegellátás közben szerzett) fertőzések gyakoriságát, és annak tükrében hozunk intézkedéseket, ezen fertőzések számának csökkentése érdekében. (Irodalmi adatok alátámasztják, hogy ilyen jellegű folyamatos munkával a kórházi fertőzések csaknem fele megelőzhető! Ugyanakkor fontos szerep hárul a betegekre is, az ő higiénés ismereteik és a betegek számára előírt szabályok betartása is alapvető jelentőségű a megelőzésben!)

Mivel évek óta országos és nemzetközi adatgyűjtés is folyamatban van, az általunk jelentett esetek mindegyike az országos adatbázis részét is képezi, lehetőséget adva arra, hogy nemzeti szintű szabályozások, alapelvek kidolgozásra kerülhessenek.

Az osztály legfőbb feladatai:

  • Szoros szakmai kapcsolatot tartunk az illetékes mikrobiológiai laboratóriumokkal, a betegek minél korábbi diagnózisát, kezelését valamint gyógyulását elősegítve.
  • Csoportunk irányítja, felügyeli a kórházban folyó takarítási rendet, annak minőségét, személyi ellátását.
  • Részt veszünk az intézményünkben használt fertőtlenítőszerek felügyeletében.
  • A központi sterilizáló részleg munkájának szabályozásában is szerepet vállalunk.
  • A kórházunkban felhasználásra kerülő antibiotikumok fogyásának regisztrálásával is segítjük orvos munkatársaink hatékony gyógyító munkáját.
  • A kórházi személyzet részére tartott szakmai továbbképzéseinkkel kívánjuk segíteni munkatársaink betegellátásban való mind hatékonyabb higiénés munkáját.
  • Mi is rendszeresen részt veszünk az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) továbbképző rendezvényein.
Dr. FEKETE ZSUZSANNA főorvos nem OEP által finanszírozott rendelésen a nemzetközi utazásokat, megelőző tanácsadást, sz.sz. a kötelező és ajánlott oltások beadását is végzi.