Intézményi házirend – letölthető nyomtatható verzió

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatónkat azzal a reménnyel nyújtjuk át Önnek, hogy segítségével a kórházban tartózkodásának ideje alatt otthonosan érezze magát.

Reméljük, hogy a kórház orvosaival, ápolóival és szakdolgozóival megtalálja majd a kellő összhangot, így a várt mielőbbi gyógyulását közös együttműködéssel érjük el.

Új közösségbe kerül, a betegek és a gyógyítók közösségébe, ahol mindenekelőtt a kórház valamennyi dolgozójával együtt a bizalmát szeretnénk megnyerni, és egyben biztosítani Önt arról, hogy egészsége visszaadása érdekében valamennyien egyet akarunk, a mielőbbi gyógyulást.

Ennek érdekében kérjük, szíveskedjék alkalmazkodni kórházunk rendjéhez.

Szíves együttműködés érdekében kérjük, ismerkedjék meg betegeink érdekeit szolgáló előírásokkal.

Tájékoztatjuk, hogy egyes részlegekben a betegellátáshoz igazítottan az osztályok/egységek házirendje eltérő lehet.

I. A betegek megérkezése a kórházba

Kérjük betegünket, hogy a beutalón feltüntetett osztályon az osztályos ápolónál, illetve a főnővérnél jelentkezzen, aki az osztályos orvossal történt megbeszélés után az állapotának megfelelő betegszobában biztosít helyet.

Ezt követően az osztályos adminisztrátor felkeresi Önt, és intézi a felvételét, melyhez személyigazolvány és betegkártya szükséges.

Otthoni ruháját a kórteremben, lévő ruhásszekrényben tudja elhelyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy nagyobb pénzösszegekért, értéktárgyakért, kórházi ápoláshoz nem szükséges okmányokért felelősséget az osztály dolgozói nem tudnak vállalni, ezek behozatalát mellőzze, illetve az intézet pénztárába elismervény ellenében szíveskedjék leadni, kérje leltár felvételét.

II. A betegeknek mit szükséges magukkal hozni a kórházba:

Tisztálkodó eszközöket (szappan, tartóval, törölközők, fésű, fogápolási eszközök), papírzsebkendő, WC papír, szükség esetén testápoló krém.

A fertőző gyanús betegségeket kivéve a betegek saját hálóruhájukat használhatják, de hálóinget, pizsamát, köntöst a betegosztály ruharaktárából is igényelhet.

Minden betegünk feltétlen hozza magával:

 • személyi igazolványát,
 • betegkártyáját,
 • előző kórházi zárójelentését, és vizsgálati leleteit,
 • valamint otthonában eddig szedett gyógyszerek felsorolását tartalmazó iratot

A krónikus betegségben szenvedő betegtől kérjük, hogy  a gyógyszereit hozza magával annak érdekében, hogy az első napokon is biztosítani tudjuk a folyamatosságot.

III. Kivonat a kórházi osztályok napirendjéből

A fennjáró betegnek az alábbi napirendhez kell alkalmazkodni:

6 óra
ébresztő,
6-7-ig
tisztálkodás, majd ágy rendbe hozása,
7-8-ig
reggeli
8-tól
vizitek, kezelések, vizsgálatok,
12-13:30-ig
ebéd,
14-15-ig
csendes pihenő,
15-től
séta azok számára, akik erre engedélyt kaptak,
17:30-tól
vacsora,
15-17-ig
ajánlott látogatási idő,
18-19-ig
esti vizitek,
19-től
tisztálkodás,
21 óra
éjszakai pihenés

A betegeink az alábbi szolgáltatásokat tudják igénybe venni:

Az osztályokon TV-nézésre van lehetőség, kérjük a készülék használatánál,  legyenek tekintettel betegtársaik nyugalmára, továbbá ingyenes wifi hozzáférést biztosítunk saját számítógép használathoz.

Az emeleten elhelyezett betegeink a liftet használhatják.

Az intézmény földszintjén lévő büfében az osztályos orvossal, illetve dietetikussal történt megbeszélés szerint ételeket, italokat vásárolhatnak A kórházi buszmegállónál lévő hírlapárusnál lehetőség van  napilapok és egyéb könyvek vásárlására.

Az osztályról való távozást minden esetben jelezni kell a műszakban lévő szakdolgozónak.

A kórház udvarában álló kápolna reggel 9 – től délután 15 – ig felkereshető, minden kedden 15 – órakor ökomenikus misén vehetnek részt a betegek.

A kapcsolattartás módja

A betegek látogatásának rendje

A betegek nyugalma és az osztály szakmai munkájának zavartalansága érdekében az alábbiak szerint szabályozzuk a betegek látogatási rendjét:

Hétköznap:        15:00 – 17:00 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon:  10:00 – 12:00 óráig

                                                 15:00 – 17:00 óráig

A látogatási rendtől való eltérést – indokolt esetben – az osztályvezető főorvos vagy helyettese engedélyezheti.

A fennjáró betegek esetében a látogatás az osztályon rendelkezésre álló közösségi terekben történik – a kórteremben csak a fekvőbetegek látogatása megengedett.

A fenti látogatási időn túl a súlyos állapotban lévő beteg rövid idejű látogatására lehetőséget biztosítunk.

A kiskorú gyermek és a súlyos állapotban lévő beteg kérheti, hogy hozzátartozója (1 fő) az ellátás alatt mellette tartózkodjon. A bentlét alatt a hozzátartozó köteles a betegtársak jogait tiszteletben tartani és a betegellátó osztály munkarendjéhez alkalmazkodni. Vizsgálatok, kezelések, betegellátási munkák végzése alatt és a vizitek idejében, a fenti esetben is tilos a látogatás és a beteg mellett tartózkodás.

Egy beteget egy időben  lehetőleg csak két látogató látogasson és javasoljuk, hogy 10 percnél tovább ne tartózkodjanak a betegszobában.

Kérjük, hogy a  betegek ágyaira utcai ruhában ne üljenek, a látogatók részére elhelyezett székeket lehet használni

Kiskorú személyek az osztály betegeit a kórteremben nem látogathatják.

Kapcsolattartás a látogatási tilalom elrendelésének ideje alatt

Járvány és egyéb okból elrendelt látogatási tilalom idején is biztosítja az intézmény a
kapcsolattartás lehetőségét az alábbiak szerint:

– súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében a beteg által megjelölt személy mellette
tartózkodhat

– kiskorú beteg esetén a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes
képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodhat

– a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt
folyamatosan vele lehet

– értelmi fogyatékossággal élő beteg esetén szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy
törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodhat

A fentieken túl – indokolt esetben – külön engedély adható a látogatásra egyedi méltányosság
keretében, melynek megadására a megfelelő kockázatbecslést követően az osztályvezető főorvos,
vagy az általa felhatalmazott orvos jogosult.

A látogatónak az intézmény biztosítja járványveszély esetén a fertőzés elleni fokozott védelem
céljából szükséges / megfelelő védőfelszerelést, melynek használata kötelező!

Tisztelt Hozzátartozók, Látogatók!

Gondoljanak arra, hogy a beteg ember könnyebben fárad, gondolatait a kórház új élménye, a betegsége erősen igénybe veszi, ezért kérjük, hogy családi problémákról, más esetleg súlyos betegségéről a beteggel ne beszéljenek. Az otthon maradottakról a betegüket röviden tájékoztassák, ezzel is a beteg gyógyulását segítik elő.

Betegeink állapotának megfelelő diétás étrendet kórházunk mindenkor biztosít. Kérjük, – ez az egyik legfontosabb látogatási szabályunk – hogy otthonról a  betegeknek csak olyan élelmiszert és italféleséget hozzanak, melyet előzőleg a kezelő orvossal vagy a dietetikussal egyeztettek, mert ennek a tanácsnak a megszegésével a vizsgálatok eredményeit, valamint a beteg gyógyulásának esélyeit is ronthatják.

A betegek érdekében a látogatás alkalmával hozott élelmiszert a látogatók az ápoló személyzettel való egyeztetés után adják oda. A hűtőszekrénybe helyezett élelmiszereket dátummal, névvel lássák el.

Jó időben, fennjáró betegeink a látogatókkal a kórházi parkban sétálhatnak, a parki padokon pihenhetnek. Bízunk abban, hogy a park  valamennyiüknek felüdülést jelent és annak rendjére közösen vigyáznak. Az osztályról való távozást ebben az esetben is jelezni kell a műszakban lévő szakdolgozónak.

A beteg ember különösen fogékony a külvilág fertőzéseivel szemben, vigyázzanak hát Önök is a betegeikre és kórházunk tisztaságára.

Hulladékot ne dobjanak el az udvaron, – helyezzék el azt, az erre szolgáló szemétgyűjtőbe.

Dohányzás szabályozása intézményünkben:

 1. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításának értelmében intézményünkben az alábbi szabályozás van életben:

Az intézményünk teljes működési területén – beleértve az intézmény külső területeit  – TILOS A DOHÁNYZÁS!

Dohányzóhely a betegutaktól számított 10 méteres távolságon belül nem jelölhető ki!

A tiltásra vonatkozó rendelkezések megsértőjével szemben követendő eljárásra a 1999. évi XLII. törvény, valamint az intézmény belső szabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak.

Mindenkor óvjuk intézetünk csendjét!

A betegeket megillető jogok

Tisztelt Betegünk! Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  rendelkezik a betegeket megillető jogokról.

 

 • az egészségügyi ellátáshoz való jog
 • az emberi méltósághoz való jog
 • a kapcsolattartás joga
 • az intézmény elhagyásának joga
 • a tájékoztatáshoz való jog
 • az önrendelkezéshez való jog
 • az ellátás visszautasításának joga
 • az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
 • az orvosi titoktartáshoz való jog
 • az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga.

A beteg a gyógykezelés alatt köteles:

 • más beteg jogait tiszteletben tartani,
 • az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait szem előtt tartani,
 • az intézmény házirendjében foglaltakat tiszteletben tartani,
 • az osztály napirendjét betartani,
 • vizitek, gyógykezelések rendjét,
 • csendes pihenő alatt a betegszobában tartózkodni,
 • az egészségügyi dolgozókkal – képességei és ismeretei szerint – együttműködni, ennek érdekében:
 • a kórisme megállapításához a korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről a kezelőorvost tájékoztatni,
 • esetleges fertőző betegség tényéről tájékoztatást adni,
 • a gyógykezelésekkel kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani,
 • a személyes adatait hitelt érdemlően igazolni,
 • a jogszabály és az intézményi térítési szabályzat által előírt térítési díjat megfizetni,
 • egészségügyi ellátást érintő korábban tett jognyilatkozatáról              tájékoztatást adni,
 • kórházi tisztaságot és csendet megőrizni,
 • kórházi felszerelést, berendezést rendeltetésszerűen használni,
 • a dohányzási tilalmat betartani.

VII. Kórházi elbocsátás

A beteg elbocsátás előtt köteles a rendelkezésre bocsátott intézeti ruhákat, tárgyakat az osztályos nővérnek átadni.

Vizsgálatok, és kezelések befejezése után minden beteg zárójelentést kap. Ez a fontos dokumentum tartalmazza a kórházban folytatott valamennyi vizsgálat és kezelés leírását. Az utóvizsgálatok és későbbi kezelések, gondozások rendjére is ebben történik eligazítás.

Tájékoztatjuk, hogy a gyógykezelés befejeztével a kezelőorvos által meghatározott időpontban  – legkésőbb az elbocsátás napján 11.00 óráig –  a kórházat el kell hagyni. Kérjük, hogy az elbocsátás időpontjáról hozzátartóikat is tájékoztatni szíveskedjenek. Ezen rendelkezés azon betegekre nem vonatkozik, akiknek elbocsátása csak mentővel, vagy betegszállító szolgálattal biztosítható.

Kérjük, hogy zárójelentésével 24 órán belül háziorvosát szíveskedjék felkeresni.

 1. számú melléklet

A betegeket megillető jogok gyakorlásának módja intézményünk viszonylatában:

1.) Az egészségügyi ellátáshoz való jog:

Valamennyi szolgáltatásunkat, igénybevevő beteget megilleti az állapotának megfelelő, megkülönböztetés mentes ellátás.

Kórházunkban el nem végezhető ellátás esetén a beteget tájékoztatjuk, hogy az adott ellátás mely szolgáltatóknál biztosítható.

2.) Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg ember méltóságának tiszteletben tartására törekszünk. Csak a kezelő orvos által a gyógykezeléshez szükségesnek tartott beavatkozásokat végezzük el, melyhez együttműködését kérjük.

A betegek személyi szabadságát csak kizárólag sürgős szükség esetén, a beteg vagy mások élete testi épsége, egészsége védelmében korlátozzuk.

A korlátozást a lehetőségekhez mérten a legrövidebb ideig tartjuk fent.

A betegellátás során bizonyos vizsgálatoknál, beavatkozásoknál elengedhetetlen a ruházat eltávolítása, de ez esetben csak a vizsgálatban, beavatkozásban résztvevő egészségügyi ellátó személyzet van jelen és a lehetőségekhez mérten, biztosítjuk az elkülönítést.

3.) A kapcsolattartás joga

      A kórházi tartózkodás alatt a kapcsolattartás jogát a beteg a betegtársai jogainak tiszteletben tartásával, a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.

A betegek és a hozzátartozók kapcsolattartását a Házirend IV. pontja részletesen szabályozza.

További ajánlás:

A szülő nőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az általa megjelölt egy személy a vajúdása és a szülése alatt folyamatosan vele legyen az intézménytől megvásárolt védőruha és egyéb védőfelszerelések használata mellett oly formában, hogy az ellátó személyzet munkáját ne zavarja.

A szülést követően a gyermekgyógyász és a szülész szakorvos megítélése alapján a szülő nő illetve az újszülött egészségi állapotának figyelembevételével az anya kérheti, hogy az újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el. Ez esetben a Rooming-in rendszer működési és higiénés rendjét köteles betartani.

Az újszülötteket csak ablakon keresztül lehet látogatni a látogatási idő alatt is.

A Rooming-in szobában és a gyermekágyas részlegen nincs látogatás, az anyák a lift előtti társalgóban fogadhatják látogatóikat, a mozgásképtelen beteget rövid ideig (5 percig) lehet látogatni a kórteremben egy látogatónak, védőfelszerelés használatával.

Szoptatás ideje alatt tilos a látogatás.

A csecsemő és gyermekosztályon egy beteghez egy látogató, mehet be egy időben.
Az elkülönítőben fekvő betegek látogatása ablakon keresztül történik.

Az intenzív osztályon a látogatás az osztály jellegéből adódóan 5-10 percnél nem lehet több és csak egy látogató, tartózkodhat bent a betegnél.
A látogatáshoz védőruhát és védőcipőt biztosítunk.
A fenti látogatási időkön túl a súlyos állapotban lévő beteg rövid idejű látogatására lehetőséget biztosítunk.

A súlyos állapotban lévő beteg kérheti, hogy hozzátartozója vagy az áltata megjelölt személy (1 fő) az ellátás alatt mellette tartózkodjon. A bent tartózkodás alatt a hozzátartozó köteles a betegtársak jogait tiszteletben tartani és a betegellátó osztály munkarendjéhez alkalmazkodni.

Kiskorú gyermek szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy kérheti, hogy az ellátás alatt 1 fő a kiskorú gyermek mellett tartózkodjon. A bent tartózkodás alatt a szülő, törvényes képviselő vagy az általuk megjelölt személy köteles a betegtársak jogait tiszteletben tartani és a betegellátó osztály munkarendjéhez alkalmazkodni.

Az osztályvezető főorvos szakmai indok esetén az osztály egyes kórtermeiben megtilthatja a látogatást.

Az egyházi személlyel való kapcsolattartásra, a vallásgyakorlásra – igény szerint – lehetőséget biztosítunk.

A betegek a kórházi ellátás ideje alatt saját ruhájukat az alábbi esetek kivételével használhatják:

– Az újszülöttek ellátása a kórházi ruhában történik. Ugyanez vonatkozik a fertőző gyanús betegekre is.
– Az egyes beavatkozásoknál, vizsgálatoknál, melyek a ruha szennyeződésével járhatnak, javasoljuk a kórházi textília használatát.
– A műtétre váró betegek részére a műtét előtt kórházi fehérneműt biztosítunk, melynek használata kötelező.
– A csecsemő osztályra – szoptatás céljából – bejáró illetve bent tartózkodó anyáknak védőruha, védőpapucs használata kötelező, szükség esetén szájkendő használata elrendelhető.
– A gyermekosztályon kísérőként bent tartózkodó hozzátartozók (egy betegnél egy fő) az intézmény által rendelkezésre bocsátott védőköpenyt köteles használni illetve kizárólag erre a célra rendszeresített saját tréningruháját is használhatja. Az elkülönítőben elhelyezett gyermeknél csak és kizárólag intézmény által rendelkezésre bocsátott védőköpenyben illetve védőpapucsban lehet tartózkodni.
– A kísérők az osztály által rendelkezésre bocsátott védőköpenyekben csak az osztályon tartózkodhatnak, abban a parkba kimenni nem lehet.
– A kórtermek elhagyásakor köntös használatát javasoljuk.

Intézményi ruhában a kórház területéről kimenni tilos.

A személyi higiénéhez tartozó személyes tárgyak használatára lehetőséget biztosítunk, de nyomatékosan kérjük, hogy erős illatú kozmetikumokat ne használjanak.

Az intézménybe behozott, elemmel működő rádiókat csak fülhallgatóval használhatják.

Televízió behozatala az osztályvezető főorvos írásos engedélyével lehetséges, használata oly formában történhet, hogy a betegtársak nyugalmát ne zavarja.

A behozott tárgyak műszaki állapotából-, illetve üzemeltetéséből adódó esetleges balesetekért, a meghibásodásért, a behozott tárgyak elveszéséért az intézmény felelősséget nem vállal, ezekért a készülék tulajdonosa a felelős.

A csecsemő-gyermekosztályra behozhatják a gyermek – a nem balesetveszélyes és zajt nem okozó – játékát és mesekönyvét, de ezekért a tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.

Tilos a betegeknek

 • szeszesitalt behozni, fogyasztani,
 • otthonról hozott gyógyszert engedély nélkül beszedni,
 • bárminemű fegyvert és veszélyes tárgyat behozni és magánál tartani,
 • kórházat engedély nélkül elhagyni,
 • balesetveszélyes helyzetet teremteni,
 • dohányozni
 • egy alkalommal két látogatónál többet fogadni,
 • kórházi tárgyat hazavinni.

4.) Az intézmény elhagyásának joga

Amennyiben a beteg orvosi javaslat ellenére a kórházat el kívánja hagyni, ezt a szándékát a kezelőorvosával közölni szükséges, és az erre rendszeresített formanyomtatvány nyilatkozatot kitölteni.

5.) Tájékoztatáshoz való jog

Kórházunkban az egyénesített formában adott teljes körű tájékoztatást a beteg kezelőorvosa, adja. Bizonyos esetekben, a tájékoztatás szóban és írásban történik.

Betegeink a tájékoztatási jogról való lemondással írásban élhetnek, illetve kijelölhetnek olyan személyt, aki helyettük gyakorolja ezt a jogot.

Lehetősége van a betegnek felvételkor és az ellátás alatt rendelkezni arról, hogy a gyógykezelés tényéről senkit ne tájékoztasson a kórház, illetve meghatározott személyeket kizárni a tájékoztatásból.

6.) Az önrendelkezéshez, ellátás visszautasításához való jog

Az önrendelkezési jog értelmében a cselekvőképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozások elvégzésének hozzájárulásáról és az egészségügyi ellátás igénybevételéről, jogosult megnevezni azt a cselekvőképes személyt, aki helyette a beleegyezés / visszautasítás jogát gyakorolja.

A testüregbe hatoló beavatkozások elvégzése előtt a kezelőorvos illetve szakápoló keresi fel a beteget és részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást ad a beavatkozásról, az elmaradás kockázatáról, az alternatív megoldásról.

Súlyos, életveszélyes állapotok esetén a beleegyezés megkérését mellőzzük.

A beteget – bizonyos esetet kivéve – megilleti az ellátás visszautasításának joga, melyet közokiratban illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban tehet meg.

A betegnek jogában álla tervezett beavatkozásokat visszautasítani, ez esetben a gyógyulás kimenetelével kapcsolatosan az ellátó személyzetet a felelősség nem terheli.

7.) Az orvosi dokumentációba való betekintés joga

A beteg kezelőorvos megkeresése mellett a kórházi benntartózkodás alatt és után is betekinthet saját dokumentációjába. Amennyiben másolatot kíván kérni a dokumentációból azt térítés, ellenében megteheti.

8.) Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátása során közreműködő személyek az ellátása során tudomásukra jutott adatokat csak az arra jogosult személlyel közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

A betegnek joga van arról nyilatkozatot tenni, hogy betegségéről, illetve annak kimeneteléről kiknek adható ki információ, valamint kiket zár ki részleges vagy teljes mértékben a megismerésből.

Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, ha ezt törvény elrendeli, vagy mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

Az érintett beteg hozzájárulása nélkül a beteg további ápolását végző személlyel is közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya a beteg egészségkárosodásához vezethet.

A betegnek jogában áll, hogy ellátása során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek a részvétele szükséges, valamint azok, akiknek a jelenlétéhez a beteg maga hozzájárult.

A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt saját beleegyezése nélkül mások ne láthassák és ne hallhassák. Kivételt képez a sürgős eset és a veszélyeztető állapot.

9.) Panasztétel joga

Betegeink az orvosi kezeléssel, ellátással, kapcsolatos panaszokkal az osztályvezető főorvost-, ápolással kapcsolatos észrevételek esetén a főnővért kereshetik fel.

További panaszaikkal fordulhatnak a kórházigazgató főorvoshoz, kórházigazgató ápolási helyetteséhez és a kórház Etikai Bizottságához és a Betegjogi képviselőhöz, valamint az Egészségbiztosítási felügyelethez.

 1. számú melléklet

Intézményvezető fogadóórája:

Orvosoknak, kórházi dolgozóknak, betegeknek és hozzátartozóiknak előzetes bejelentkezés alapján egyeztetett időpontban


Dombóváron és Tamásiban az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője:


Kávási Brigitta

 • Munkaidőben elérhető telefonszáma: +36 20 489 9579 (H – CS: 8:00 – 16:30; P: 8:00 – 14:00)
 • Fogadóóra helye és időpontja telefonon előre egyeztetett időpontban
 • Levelezési címe: 7601 Pécs, Pf. 319.
 • Kérjük, hogy jelentkezzen be a fenti telefonszámon időpont egyeztetésre!
 • E-mail: brigitta.kavasi@ijsz.bm.gov.hu

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06 80 620 055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36 20 489 9614