EFOP-1.10.3-17-2017-00021

Jelen pályázat hozzájárult az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához, az egészségügyi humánerőforrás ágazatban tartásának elősegítéséhez, mobilitásának biztosításához, valamint a hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientációjához. Az elmúlt évtizedben az egészségügyben több, az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer adataival alátámasztható hiányszakma alakult ki. A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű járásokban az orvoshiány magasabb arányú, mint az ország más területein. A fekvő- és járóbeteg ellátásban a sürgősségi szakterületeken is jellemző a szakemberek hiánya a területi aránytalanságok mellett. A Dombóvári Szent Lukács Kórház esetében is több olyan betöltetlen munkakörből hiányoznak orvosok és szakdolgozók, melyek hosszú idő óta nem tudnak betöltetni. Az egészségügyi ellátórendszer működéséhez szükséges megfelelő létszámú és képzettségű humánerőforrás biztosítása, különös tekintettel a szakterületenkénti és földrajzi területenkénti egyenlőtlenségek csökkentésére.

A Dombóvári Szent Lukács Kórházban a betöltetlen intézményi hiányszakmának minősülő munkakörök száma 33 db. Az egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító képesítéssel/felkészítéssel rendelkezők száma 385 fő. A projekt keretében betölteni tervezett intézményi hiányszakmának minősülő munkakörök száma: 22 db.

A projekt keretében megvalósított tevékenységek: 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek/ 2) Szakdolgozói képzési programok az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákra:

55 720 01 Egészégügyi gyakorlatvezető: 3 fő

32 720 01 Egészségfejlesztő segítő: 2 fő

55 723 15 Sürgőssségi szakápoló: 6 fő

55 723 13 Onkológiai szakápoló: 1 fő

55 723 14 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató: 2 fő

32 725 01 Műtőssegéd-gipszmester: 2 fő

55 723 05 Felnőtt intenzív szakápoló: 2 fő

31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező: 1 fő

52 726 01 Gyógyászati segédeszköz – forgalmazó képzés: 2 fő

55 725 15 Műtéti szakasszisztens: 1 fő

3.1.2.2.Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Motivációs ösztöndíj folyósítása kizárólag a felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 2) pontjában szereplő képzések kapcsán, a képzés időtartamára.

A projektgazda szerepét a Dombóvári Szent Lukács Kórház töltötte be, melynek székhelye 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. cím alatt található. A megvalósított fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség elszámolható volt a pályázat keretében, amelynek támogatás intenzitása 100%-os. A költségek részletes megoszlását az adatlap mellékleteként benyújtott költségvetés tartalmazza. A költségvetésben a meghatározott keretek figyelembe tartása, illetve az előkészítési költségek mellett a célcsoport támogatásának költségei, projektmenedzsment költség, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költsége szerepelt.

A támogatás összege:          121.219.087,- Ft

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.10.3-17-2017-00021

A projekt fizikai zárása:       2020. február 29.