Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében a Dombóvári Szent Lukács kórházban

Összefoglaló

Jelen pályázat hozzájárul az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához, az egészségügyi humánerőforrás ágazatban tartásának elősegítéséhez, mobilitásának biztosításához, valamint a hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientációjához. Az elmúlt évtizedben az egészségügyben több, az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer adataival alátámasztható hiányszakma alakult ki. A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű járásokban az orvoshiány magasabb arányú, mint az ország más területein. A fekvő- és járóbeteg ellátásban a sürgősségi szakterületeken is jellemző a szakemberek hiánya a területi aránytalanságok mellett. A Dombóvári Szent Lukács Kórház esetében is több olyan betöltetlen munkakörből hiányoznak orvosok és szakdolgozók, melyek hosszú idő óta nem tudnak betöltetni. Az egészségügyi ellátórendszer működéséhez szükséges megfelelő létszámú és képzettségű humánerőforrás biztosítása, különös tekintettel a szakterületenkénti és földrajzi területenkénti egyenlőtlenségek csökkentésére.

A Dombóvári Szent Lukács Kórházban a betöltetlen intézményi hiányszakmának minősülő munkakörök száma 33 db. Az egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító képesítéssel/felkészítéssel rendelkezők száma 385 fő. A projekt keretében betölteni tervezett intézményi hiányszakmának minősülő munkakörök száma: 19 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek/ 2) Szakdolgozói képzési programok az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákra:

55 720 01 Egészégügyi gyakorlatvezető: 2 fő

32 720 01 Egészségfejlesztő segítő: 2 fő

55 723 15 Sürgőssségi betegápoló: 6 fő

55 723 13 Onkológiai szakápoló: 1 fő

55 723 14 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató: 2 fő

32 725 01 Műtőssegéd-gipszmester: 2 fő

55 723 05 Felnőtt intenzív szakápoló: 1 fő

31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező: 1 fő

52 726 01 Gyógyászati segédeszköz – forgalmazó képzés: 2 fő

3.1.2.2.Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Motivációs ösztöndíj folyósítása kizárólag a felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 2) pontjában szereplő képzések kapcsán, a képzés időtartamára.

A projektgazda szerepét a Dombóvári Szent Lukács Kórház tölti be, melynek székhelye 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. cím alatt található. A tervezett fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség elszámolható a pályázat keretében, amelynek támogatás intenzitása 100%-os. A költségek részletes megoszlását az adatlap mellékleteként benyújtott költségvetés tartalmazza. A költségvetésben a meghatározott keretek figyelembe tartása, illetve az előkészítési költségek mellett a célcsoport támogatásának költségei, projektmenedzsment költség, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költsége szerepel.

A támogatás összege: 121.219.087,- Ft

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.10.3-17-2017-00021

Skip to content