Jelen pályázat célja a Dombóvári Szent Lukács Kórház fekvőbeteg szakellátásának költséghatékony működésének elősegítése érdekében, valamint a szolgáltatások eredményességének növelése érdekében középszintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang berendezés, és kiemelt szintű aneszteziológiai-intenzív ultrahang berendezés beszerzése. A beruházás eredményeként költséghatékony és fenntartható egészségügyi szolgáltatói működést elősegítő technika kerül bevezetésre, a fekvőbeteg ellátás rendszerszintű technológiai folyamatainak fejlesztése által a kórházi ellátás időtartama lerövidül. A fejlesztések elősegítik a Dombóvári Szent Lukács Kórház térségi ellátásban betöltött szerepének erősödését, csökkentik a betegek vizsgálatokhoz való hozzáférésének idejét, ezen felül gyorsabbá válik a lelethez jutás is, így több szempontból is javulnak a betegek gyógyulási esélyei. Az új képalkotó eszközök beüzemelését követően a karbantartásra, javításra és energiafelhasználásra fordítandó összeg jelentősen csökken, ezáltal javul a betegellátás költséghatékonysága is.

A végrehajtani kívánt projekt szükségességét az is mutatja, hogy a közel 50 éve átadott kórház épülete és annak gépészete, eszközparkja már nem felel meg a jelen kor követelményeinek, a szakszerű ellátást, az esélyegyenlőséget, illetve a mindennapi működést veszélyeztetik a mostani infrastrukturális körülmények.

A projektgazda szerepét a Dombóvári Szent Lukács Kórház tölti be, melynek székhelye 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. cím alatt található. A tervezett beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség elszámolható a pályázat keretében, amelynek támogatás intenzitása 100%-os. A költségek részletes megoszlását az adatlap mellékleteként benyújtott költségvetés tartalmazza. A költségvetésben a meghatározott keretek figyelembe tartása, illetve az előkészítési költségek mellett eszközbeszerzés, projektmenedzsment költség, általános rezsi költség, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költsége, valamint tartalék szerepel. Az eszközbeszerzés a fekvőbeteg szakellátáson belül a Szülészeti- és nőgyógyászati Osztály, valamint az Intenzív Osztály eszközállományának hiányosságait igyekszik megoldani.

A támogatás összege: 50.000.000,- Ft
A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.20-17-2017-00011